نه پرديو راوستي نه روزلى يم
په خداي تاسې او ځان باور لرم
نور رحمان لېوال
د ولسمشرى لپاره
                   
کره اپوزيسون رامنځ ته کول

زه نوررحمان لېوال، وړانديز کوم چې د ټاکنو کمسيون د درغليو او سياسي پريکړو په پايله کې د احتمالي نوماندانو د نوم ايستې څخه ورسته دغه نوماندا
ستاسې مرستې او ملاتړ غواړو خپل اړيک راسره شرکې کړي.


  • کره اپوزيسون رامنځ ته کول
    زه نوررحمان لېوال، وړانديز کوم چې د ټاکنو کمسيون د درغليو او سياسي پريکړو په پايله کې د احتمالي نوماندانو د نوم ايستې څخه ورسته دغه نوماندان بايد يو غوره او کره اپوزيسون رامنځ ته کړي، او له دا اوس څخه خپل کار پيل کړي.  نور>>
  • فيسبوک نور رحمان لېوال په ټوېټر کې فيسبوک نور رحمان لېوال په فيسبوک کې